Isolution

15 - 02 - 2012

Πρόσθετα Τροφίμων

Τα πρόσθετα τροφίμων είναι φυσικές ή συνθετικές ουσίες που προστίθενται σκόπιμα στα τρόφιμα για να εκτελέσουν ορισμένες τεχνολογικές λειτουργίες.
Η προσθήκη μπορεί να έχει κύριο σκοπό:

α) τη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, τη σταθερότητα, τη συντήρηση των τροφίμων.

β) Ως «πρόσθετο τροφίμων» νοείται οποιαδήποτε ουσία που είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, δεν καταναλώνεται συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στα τρόφιμα, για τεχνολογικούς σκοπούς, κατά την κατασκευή, τη μεταποίηση, την παρασκευή, την κατεργασία, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή την αποθήκευση, έχει ως αποτέλεσμα ή αναμένεται λογικά να έχει ως αποτέλεσμα το να αποτελέσουν η ίδια ή τα παράγωγά της συστατικό στοιχείο των τροφίμων αυτών, άμεσα ή έμμεσα.

Όλα τα πρόσθετα στην ΕΕ εγκρίνονται και καταχωρούνται στη «θετική» λίστα με βάση:

Την αξιολόγηση ασφάλειάς τους.

Την τεχνολογική αναγκαιότητα.

Την εξασφάλιση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα πρόσθετα τροφίμων:

https://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/783&;format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en