Isolution

23 - 04 - 2012

Στροφή στη γεωργία..Μια ενδιαφέρουσα τάση με πολλές ιδιαιτερότητες αλλά και παγίδες!

 Είναι γεγονός πως το αστικό περιβάλλον έχει κουράσει πλέον αρκετούς κατοίκους των μεγαλουπόλεων, οι οποίοι μοιραία αναζητούν διεξόδους από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη καθημερινότητα τους.  Σε συνδυασμό με τα οικονομικά αδιέξοδα που δημιουργεί η οικονομική κρίση στους κατοίκους των μεγαλουπόλεων, όλο και περισσότεροι σκέφτονται να μετοικήσουν σε αγροτικές περιοχές, λόγω της υψηλότερης ποιότητας διαβίωσης, του λιγότερου άγχους και των νέων επαγγελματικών ευκαιριών που δημιουργούνται. Τα σημεία των καιρών επανέφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη εκμετάλλευσης γεωργικής γης, ενοικιαζόμενης ή ιδιόκτητης. Σε αυτό έχει συμβάλλει η αυξανόμενη προβολή από τα ΜΜΕ σχετικών εγχειρημάτων.

Κάθε τέτοια εναλλακτική απασχόληση δείχνει ελκυστική, μέσα από την υφιστάμενη τεχνική προώθησης, καθώς παρουσιάζεται ότι :

  1. προσφέρει επιπλέον έσοδα στον οικογενειακό προϋπολογισμό  καθώς και δυνατότητα συνδυασμού νέων επαγγελματικών ασχολιών με τη διαβίωση στο ύπαιθρο.
  2. θεωρείται χαμηλού ρίσκου επένδυση, λόγω σχετικά μικρού κόστους εγκατάστασης (δεν ισχύει αυτό σε όλες τις περιπτώσεις).
  3. οι κοινοτικές ενισχύσεις, που δόθηκαν κατά το παρελθόν, θεωρούνται δεδομένες και λογίζονται ως οικονομικό κίνητρο
  4. οι εναλλακτικές καλλιέργειες, προσφέρουν υψηλή στρεμματική απόδοση, υψηλή τιμή πώλησης προϊόντος και χρειάζονται ελάχιστες καλλιεργητικές εργασίες.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν, πολλές φορές, ανθρώπους με ενθουσιασμό και ενέργεια να επενδύσουν χρόνο και χρήματα για ένα καλύτερο αύριο, αλλά απογοητεύονται στη πορεία διότι γρήγορα συνειδητοποιούν ότι δεν είναι όλα όπως παρουσιάζονται.

Για την επιτυχή έκβαση της επένδυσής τους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως:

  1. Απόδοση ποσότητας προϊόντος ανά στρέμμα: Με τον όρο στρεμματική απόδοση εννοείται η παραγωγή της καλλιεργούμενης έκτασης σε τελικό αγροτικό προϊόν (κατά περίπτωση: σπόρο, καρπό, λάδι). Η στρεμματική απόδοση, εξαρτάται από παραμέτρους όπως: οι εδαφοκλιματικές συνθήκες (έδαφος, θερμοκρασία, υγρασία κτλ ), η γνώση του βιολογικού κύκλου του φυτού, οι καλλιεργητικές τεχνικές, η ποικιλία του σπόρου-φυτού,  η συνεπής πραγμοτοποίηση όλων των εργασιών (πότισμα, λίπανση, ζιζανιοκτονία κτλ), προσβολή ασθενειών και διάφοροι άλλοι. Για το λόγο αυτό, απαιτείται μελέτη και παρακολούθηση της καλλιέργειας από ειδικούς επιστήμονες γεωπόνους, δεδομένου ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί μια δυναμική και πολύπλοκη διαδικασία.
  2. Επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού: η επένδυση θα πρέπει να περιλαμβάνει και την (έστω σε βάθος χρόνου) αγορά του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς είναι ασύμφορη οικονομικά η συνεχής ενοικίαση των μηχανημάτων, ενώ αρκετές φορές δεν είναι διαθέσιμα τα μηχανήματα αυτά την κατάλληλη χρονική στιγμή που απαιτούνται. Για την εκλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτεί μια νέα αγροτική εκμετάλλευση απαιτείται μελέτη, προκειμένουν να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα του ελκυστήρα και των μηχανημάτων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται οικονομία καυσίμου κατά τις καλλιεργητικές εργασίες, ελαχιστοποιείται ο χρόνος των εργασιών και μειώνονται οι δαπάνες για τα εργατικά. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί κύρια δαπάνη για μια αγροτική εκμετάλλευση.
  3. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί: Το φυτικό προϊόν εφόσον συγκομιστεί ή συλλεχθεί, συνεχίζει να είναι ένας «ζωντανός» οργανισμός και προκειμένου να διατηρήσει την εμπορική του αξία έως και τη διάθεση στον καταναλωτή πρέπει να συντηρηθεί σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Για την προστασία του προϊόντος άρα και τη μείωση των απωλειών (έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος), ανάλογα με το προϊόν, πιθανόν να χρειαστούν αποθηκευτικοί χώροι, ψυγεία, σιλό, συσκευαστικά/ εξοπλισμός τυποποίησης, πρόσθετοι ειδικοί χειρισμοί κλπ.
  4. Συσκευασία: Το αγροτικό προϊόν, υψηλής ποιότητας, πρέπει να συσκευαστεί με μεθόδους κατάλληλες για τρόφιμα και κυρίως με χρήση υλικών εγκεκριμένων από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
  5. Εμπορία αγροτικών προϊόντων: απαιτείται έρευνα αγοράς για τη διάθεση των προϊόντων (η επιλογή των φυτικών ειδών που θα καλλιεργηθούν συνδέεται άμεσα και πρωταρχικά με τη δυνατότητα εμπορικής διάθεσής τους) και οι παράγοντες που θα πρέπει να ερευνηθούν είναι αρκετοί, όπως: απόσταση αγροτεμαχίων από αστικά κέντρα, χονδρική ή/και λιανική πώληση, πώληση από το αγρόκτημα ή σε κίσκια, δημιουργία επισκέψιμου αγροκτήματος, δυνατότητα συνδυασμού με αγροτουριστική μονάδα, πώληση μέσω λαϊκών αγορών ή μέσω διαδικτύου, πώληση στο εξωτερικό κλπ.

 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι για μια τέτοια δραστηριότητα, εκτός από την διάθεση και την επένδυση σε χρήματα εκ μέρους του επενδυτή, απαιτείται τεχνογνωσία και υπευθυνότητα η οποία παρέχεται από αρμόδιους επιστήμονες και όχι μέσω άκριτων δημοσιευμάτων στον Τύπο και το διαδίκτυο, τα οποία τάζουν ‘’σίγουρο κέρδος και μοναδικές ευκαιρίες’’, χωρίς να αναφέρουν οποιοδήποτε άλλο τεκμηριωμένο στοιχείο.  

Σε όλα αυτά κανένα μέσο μαζικής επικοινωνίας δεν αναφέρει ότι λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και του ελλειμματικού ισοζυγίου σε εισαγωγές-εξαγωγές των οπωροκηπευτικών, δίνεται η δυνατότητα για καλλιέργεια παραδοσιακών κηπευτικών και οπωροφόρων, προϊόντων που ζητούνται άμεσα και από την Ελληνική αγορά.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια αρκετοί άνθρωποι έχουν παρασυρθεί από ανακριβή στοιχεία που βρήκαν τυχαία, ή τους διέθεσε κάποιος «καλοθελητής», υποσχόμενος υπερ-αποδόσεις και γρήγορα κέρδη, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική τεχνοοικονομική μελέτη. 

Συμβουλεύουμε όσους θέλουν να ασχοληθούν με παρόμοιες δραστηριότητες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κινήσεις τους, να απευθύνονται σε αρμόδιους επιστήμονες για πληροφορίες και να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο.

Η ISOLUTION στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, στελεχωμένη από Γεωπόνους και πάντα έχοντας ως στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση, είναι στη διάθεση του κάθε υποψήφιου επενδυτή να τον ενημερώσει για τα θέματα που τον αφορούν και  να σταθεί δίπλα του σε όλα τα στάδια του εγχειρήματος!