Isolution

6 - 12 - 2017

Ερωταπαντήσεις σχετικά με τη διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ

sanitary_facilities_331. Πότε πρέπει να υποβάλλεται γνωστοποίηση;

Γνωστοποίηση υποβάλλεται όταν μια οικονομική δραστηριότητα, που πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι καθόλα έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.

2. Πώς γίνεται η εγγραφή στο σύστημα για την υποβολή της γνωστοποίησης;

Κάθε φορέας δραστηριότητας, που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση για την εκκίνηση λειτουργίας της εγκατάστασης, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet)

3. Όλα τα πεδία της γνωστοποίησης είναι υποχρεωτικά;

Τα πεδία που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στη γνωστοποίηση είναι αυτά που κρίνονται ως αναγκαία, προκειμένου να αξιολογείται η επικινδυνότητα μιας δραστηριότητας και να διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων αρχών. Για τον λόγο αυτό καταρχήν όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

4. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται γνωστοποίηση μεταβολών των δηλωθέντων στοιχείων;

Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της δραστηριότητας, που έχει γνωστοποιηθεί (άρ. 6 ν. 4442/2016). Σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρείται ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, δεν πρόκειται για μεταβολή στοιχείων γνωστοποίησης, αλλά απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016).

5. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων για δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί με προηγούμενο καθεστώς (άδεια λειτουργίας);

Για τη μεταβολή στοιχείων σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με διαδικασίες προηγούμενου καθεστώτος και υπάρχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας, επιλέγεται νέα γνωστοποίηση, η οποία συμπληρώνεται κανονικά με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ισχύουσας άδειας στο γενικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος της φόρμας γνωστοποίησης με τον τίτλο: ” Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε”. Στη συνέχεια, επιλέγεται μεταβολή της πρώτης γνωστοποίησης, με συμπλήρωση των στοιχείων, στα οποία αφορά η μεταβολή.

6. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του φορέα δραστηριότητας (μεταβίβαση της επιχείρησης);

Η αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας εμπίπτει στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016). Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί είναι η εξής: α) Ο υφιστάμενος φορέας επιλέγει από τη λίστα με τις γνωστοποιήσεις του «Αλλαγή φορέα δραστηριότητας» της ισχύουσας γνωστοποίησης και συμπληρώνει τα νέα στοιχεία. Είναι κρίσιμο να είναι σωστά το όνομα και ο ΑΦΜ του νέου φορέα, γιατί διαφορετικά η διαδικασία δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. β) Ο νέος φορέας, έχοντας εγγραφεί στο σύστημα μέσω των κωδικών taxisNet, επιλέγει μέσα από τη λίστα με τις Γνωστοποιήσεις «Αποδοχή» της εν λόγω γνωστοποίησης. Στη συνέχεια ο νέος φορέας είναι πλέον ο μόνος εξουσιοδοτημένος για περαιτέρω μεταβολές ή ακύρωση της γνωστοποίησης.

7. Στο έντυπο της γνωστοποίησης προβλέπεται η συμπλήρωση αριθμού εργαζομένων. Αφορά στη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή στο σύνολο των εργαζομένων μίας εταιρείας που ενδεχομένως ασκεί τη δραστηριότητά της σε πολλές εγκαταστάσεις;

Η σχετική πληροφορία αφορά στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, στην οποία αφορά η γνωστοποίηση, χωρίς να συνοδεύεται από υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιβεβαίωση/έλεγχος του δηλωθέντος αριθμού των εργαζομένων, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία (πχ ΑΠΔ).

8. Η υποβολή γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση διακοπής εργασιών/παύσης λειτουργίας εγκατάστασης (άρ. 6 παρ. 8 ν. 4442/2016) προϋποθέτει τη διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ.;

Η υποβολή γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση διακοπής εργασιών/παύσης λειτουργίας εγκατάστασης δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην με τη διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Η μόνη οδηγία είναι ότι αφορά σε οριστική διακοπή της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη τοποθεσία/εγκατάσταση. Με άλλα λόγια, και με δεδομένο ότι κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν προσκομίζεται κανένα δικαιολογητικό, απόκειται στον φορέα της δραστηριότητας να αναλάβει τη σχετική ευθύνη ότι έχει παύσει η λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Αυτό που έχει σημασία να τονισθεί ως προς το εν λόγω ζήτημα είναι ότι εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η παύση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας δεν δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητα στην οποία αφορούσε η ακυρωθείσα γνωστοποίηση και τυχόν επανεκκίνηση αυτής θα απαιτήσει υποβολή νέας γνωστοποίησης.

Ειδικά για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

9. Η επικαιροποιημένη βεβαίωση του άρθρου 5 παρ. 6 της ΚΥΑ 166628/18-5-2017 (Β’ 173) αποτελεί νέα βεβαίωση;

Όχι, η επικαιροποιημένη βεβαίωση δεν αποτελεί νέα βεβαίωση. Οι υπηρεσίες του δήμου μπορούν να αναζητήσουν εξ αρχής τα δικαιολογητικά για την χορήγηση επικαιροποιημένης βεβαίωσης της αρχικής, εφόσον έχει επέλθει τροποποίηση των στοιχείων στα οποία βασίστηκε η έκδοση της προηγούμενης (χρήσεις γης, κανονιστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, αρχαιολογικά ευρήματα). Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να χορηγούν βεβαίωση για την άπρακτη παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας σε περίπτωση μη έκδοσης της επικαιροποιημένης βεβαίωσης. Η δεκαήμερη προθεσμία εκκινεί από την αίτηση του φορέα της δραστηριότητας για τη μεταβολή. Ο φορέας λειτουργεί νόμιμα μετά την χορήγηση της επικαιροποιημένης βεβαίωσης ή μετά την χορήγηση της βεβαίωσης για την άπρακτη παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας.

10. Ποιος εκδίδει την βεβαίωση;

Αφορά σε θέμα εσωτερικής οργάνωσης του δήμου.

11. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 της KYΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173) αναφέρεται η υπηρεσία δόμησης του δήμου. Αν ένας δήμος δεν έχει υπηρεσία δόμησης, ποιος έχει αρμοδιότητα για την έκδοση της βεβαίωσης;

Η διατύπωση για την υπηρεσία δόμησης είναι ενδεικτική. Την εν λόγω βεβαίωση εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με το οργανόγραμμα κάθε δήμου, η οποία έχει αρμοδιότητα για την άσκηση της. Σε περίπτωση διοικητικής υποστήριξης του δήμου για την συγκεκριμένη αρμοδιότητα από υπηρεσία άλλου δήμου, την βεβαίωση εκδίδει ο δήμος που παρέχει τη διοικητική υποστήριξη.

12. Σε περίπτωση επέκτασης της δραστηριότητας του φορέα σε παρακείμενο ακίνητο υποβάλλεται αίτηση για νέα βεβαίωση ή μεταβολή μέσω γνωστοποίησης;

Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριμένη θέση γι αυτό και μνημονεύονται τα συγκεκριμένα στοιχεία του ακινήτου (οδός, αριθμός, όροφος κτλ). Στην περίπτωση επέκτασης της δραστηριότητας του φορέα σε παρακείμενο ακίνητο, υποβάλλεται αίτηση για έκδοση νέας βεβαίωσης. Εφόσον εκδοθεί, ακολουθεί γνωστοποίηση μεταβολής και στο παράρτημα αυτής καταχωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης, η οποία αφορά την συνολική εικόνα μετά την επέκταση άλλως και των δύο βεβαιώσεων (της αρχικής και της νέας που θα αφορά στην επέκταση).

13. Η απαρίθμηση των στοιχείων για τα οποία είναι δυνατή η υποβολή μεταβολής μέσω γνωστοποίησης είναι αποκλειστική;

Όχι, η απαρίθμηση των στοιχείων για τα οποία μπορεί να γίνει μεταβολή είναι ενδεικτική. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της μεταβολής, στο πεδίο λοιπές παρατηρήσεις αναγράφεται το στοιχείο που μεταβάλλεται.

14. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης για χρήση μουσικής χωρίς γνωστοποίηση τι κυρώσεις επιβάλλονται;

Επιβάλλεται πρόστιμο με βάση το άρθρο 14. Δεδομένου ότι η άδεια μουσικής καταργήθηκε, η λειτουργία μουσικής άνευ γνωστοποίησης δεν αποτελεί παράβαση του πδ 180. Το πδ 180/1979 εφαρμόζεται για την περίπτωση διαπίστωσης χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου χωρίς προηγούμενη άδεια παράτασης σύμφωνα με την ΑΔ 3/1996.

15. Σε περίπτωση λειτουργίας στον ίδιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπάγεται στην ΚΥA 16228/18-5-2017 (Β’ 173) και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπάγεται σε άλλες διατάξεις (π.χ. παιδότοπος) τι άδειες λειτουργίας χρειάζονται;

Για την αδειοδότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που ρυθμίζεται μέσω της KYA 16228/18-5-2017 (Β’ 173) απαιτείται η διαδικασία της βεβαίωσης και γνωστοποίησης, ενώ για τη λειτουργία της δεύτερης δραστηριότητας πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.

16. Η ΔΟΥ πώς γνωρίζει την έναρξη λειτουργίας ΚΥΕ που αδειοδοτούνται με βάση την εν λόγω ΚΥΑ;

Η ΔOY δεν εμπλέκεται πλέον στη διαδικασία αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην KYΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173). Μέσω της πρόσβασης στον ΑΦΜ του φορέα μπορεί να αναζητήσει επιπλέον στοιχεία.

17. Σε περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας ή άλλης αλλαγής (πχ αλλαγής νομικού εκπροσώπου ή υγειονομικού υπευθύνου ή αλλαγή φορέα) με το νέο σύστημα, τι γίνεται με την παλιά άδεια; Επιστρέφει στον Δήμο για ακύρωση ή το κατάστημα λειτουργεί με δύο άδειες; Τα στοιχεία του φακέλου εξακολουθούν να παραμένουν στον δήμο ή παραδίδονται στον πολίτη. Αν παραδίδονται με ποια διαδικασία; Αν δεν παραδίδονται, τι στοιχεία είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο κατάστημά του ο πολίτης στην περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας;

Σε περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας ή άλλης αλλαγής υφιστάμενης δραστηριότητας υπό το προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης, η τελευταία μεταπίπτει σε καθεστώς γνωστοποίησης μέσω της διαδικασίας μεταβολής και σημειώνεται στις «Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε» ο αριθμός της προηγούμενης άδειας, η οποία διατηρείται στον φάκελο της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη λειτουργία της διατηρούνται στο φάκελο της εκάστοτε επιχείρησης.

18. Τι σημαίνει «το κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες, των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης» (άρθρο 15 παρ. 5); Αν το κατάστημα κάνει οποιαδήποτε μεταβολή με το νέο σύστημα και βεβαιωθεί παράβαση που αφορά στην παλιά άδεια, τι κυρώσεις επιβάλλονται;

Το «κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης» του άρθρου 15 παρ. 5 αφορά στο κυρωτικό σύστημα του άρθρου 14 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173) ήτοι παραβάσεις της διαδικασίας της γνωστοποίησης όπως αυτή προβλέπεται στην ως άνω ΚΥΑ και όχι παραβάσεις των όρων λειτουργίας, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις). Συνεπώς δεν μπορεί το προαναφερόμενο κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης να αφορά παρά καταστήματα που έχουν ήδη μεταπέσει στο σύστημα της γνωστοποίησης (είτε νέες επιχειρήσεις είτε υφιστάμενες υπό το προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης οι οποίες μετέπεσαν στο καθεστώς της γνωστοποίησης λόγω μεταβολής). Εφόσον βεβαιωθεί παράβαση η οποία αφορά «την παλιά άδεια» δηλαδή τους όρους λειτουργίας του καταστήματος, εφαρμόζονται οι ανάλογες διατάξεις όπως προβλέπεται ρητά στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173).

19. Τι κάνουμε για καταστήματα που λειτουργούν με το νέο σύστημα, στις περιπτώσεις που μας υποδειχθεί από το υγειονομικό προσωρινή αφαίρεση της άδειας ή παύση λειτουργίας μέχρι τη συμμόρφωση με υγειονομικές υποδείξεις; Αν σφραγίσουμε όπως ισχύει με το νέο σύστημα (άρθρο 15 παρ. 1) πώς θα διορθώσει ο καταστηματάρχης αυτά που του έχουν υποδειχθεί από το υγειονομικό με σφραγισμένο το κατάστημα; Μέχρι σήμερα απλώς αφαιρούσαμε την άδεια του καταστήματος για κάποιο χρονικό διάστημα.

Με βάση το άρθρο 15 παρ.1 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173) «Οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται». Επομένως στις περιπτώσεις όπου με το προηγούμενο σύστημα αφαιρούνταν η άδεια μέχρι την συμμόρφωση με τις υγειονομικές υποδείξεις, με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο νοείται προσωρινή διακοπή λειτουργίας μέχρι την συμμόρφωση με τις υγειονομικές υποδείξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν προβλέπεται κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173) σφράγιση καταστήματος πέραν των περιπτώσεων αυτών που προβλέπονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

20. Με ποια διαδικασία δηλώνεται η πρόσθετη πράξη εξυπηρετούμενων ατόμων σε παρακείμενη αίθουσα; Ποια κουτάκια τσεκάρονται στο παράρτημα Β; Γίνεται από την αρχή γνωστοποίηση για όλο το κατάστημα; Η παλιά άδεια κατατίθεται στον Δήμο;

Στην περίπτωση προσθήκης παρακείμενου χώρου υποβάλλεται αίτηση για έκδοση νέας βεβαίωσης που αφορά το ακίνητο στην συνολική του έκταση (μετά την προσθήκη) και δηλώνεται ως μεταβολή γνωστοποίησης με καταχώρηση στο σχετικό Παράρτημα του αριθμού πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης.

21. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις αδειοδότησης την 18-5-2017, βγαίνει άδεια με το παλιό σύστημα ή κάνουν γνωστοποίηση;

Από την δημοσίευση της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173), όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις υποβάλλονται στο νέο σύστημα της γνωστοποίησης. Εξυπακούεται ότι όσοι έχουν πάρει κατά πλάσμα άδειες μέχρι 17-5-2017 (επειδή πχ έχει αργήσει η υγειονομική υπηρεσία) ολοκληρώνουν με το παλιό σύστημα.

22. Οι σφραγίσεις που γίνονται από τους Δήμους με το νέο σύστημα, σε πόσες μέρες πραγματοποιούνται; Από ποιο όργανο; Με ποια διαδικασία;

Η διαδικασία σφράγισης γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις. Η νέα διαδικασία της γνωστοποίησης δεν θίγει σε τίποτα την υφιστάμενη διαδικασία.

23. Πώς θα γνωρίζουμε εάν ένα κατάστημα έχει κλείσει χωρίς να ενημερώσει το Δήμο και παρόλα αυτά έρχεται να κάνει αντικατάσταση σε νέο φορέα δηλώνοντας ψευδώς ότι λειτουργεί;

Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για το εάν ένα κατάστημα έχει κλείσει ή εξακολουθεί να λειτουργεί χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ του παλαιού φορέα.

24. Σε περίπτωση υπαγωγής χώρων στον ν. 4178/2013 (τακτοποιήσεις) προβλέπεται αντικατάσταση της άδειας –γιατί δεν αναφέρεται πουθενά κάτι- και αν ναι, καταβάλλεται παράβολο;

Αυτή η περίπτωση είναι ανάλογη με την προσθήκη διπλανού/παρακείμενου χώρου (βλέπε ερώτηση 12). Δεν απαιτείται παράβολο, αφού παράβολο ζητάμε μόνο στις 2 περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο Νόμο/ΚΥΑ.

25. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ παραμένει ίδιος αλλά αλλάζει η επωνυμία ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης καταβάλλεται παράβολο; Εάν πρέπει να εκδοθεί επικαιροποιημένη βεβαίωση σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού απαιτείται εκ νέου έγκριση της αρχαιολογίας;

Οτιδήποτε αλλάζει στα γνωστοποιηθέντα στοιχεία περνάει σαν αλλαγή/μεταβολή. Δεν απαιτείται επικαιροποίηση της βεβαίωσης αφού δεν αλλάζει ο φορέας (ΑΦΜ). Δεν απαιτείται παράβολο, αφού παράβολο ζητείται μόνο στις 2 περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο Νόμο/ΚΥΑ.

26. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/18.5.17 δεν προβλέπει, ρητά, ο νομοθέτης (όπως προέβλεπε στην προηγούμενη, καταργηθείσα, διάταξη για την απλούστευση) σχετικά με τις τακτοποιήσεις χώρων (π.χ. ν.4178/13 κλπ) ή και για την κατάταξη στις νέες κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη (από 8/10/12) παλαιών αδειών λειτουργίας (π.χ. εστιατόριο σε επιχ/ση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος κ.ά.) με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις ως νέες ιδρύσεις καταστήματος και επομένως τηρείται η διαδικασία αρ2. και άρ.3 της ΚΥΑ 16228;

Αυτή η περίπτωση είναι ανάλογη με την προσθήκη διπλανού/παρακείμενου χώρου (βλέπε ερώτηση 12).

Δείτε εδώ και το Χρήσιμο Οδηγό ηλεκτρονικής γνωστοποίησης επιχειρήσεων τροφίμων – ΚΥΕ, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 [Πηγή: oenet.gr]