Isolution

27 - 07 - 2012

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός 508/2012 της Ε.Ε. – Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1235/2008

Ο συγκεκριμένος Κανονισμός αφορά τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

Στο παρακάτω link μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 508/2012:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:162:0001:0045:EL:PDF